Cisa cilindri

CISA ima veliku ponudu cilindara različitih sigurnosnih nivoa. Garantovan kvalitet i pristupačna cena. Na narednim slajdovima prikazaćemo Vam vrste cilindara koji najčešće čine master sistem. Sama ponuda je mnogo veća, jer postoje i ovalni, polucilindri, cilindri sa kuglom…

Kod nas možete kupiti CISA cilidnar sa zaštićenim profilom, što znači da ključeve možete kopirati samo kod nas. Prilikom kupovine, sklapa se ugovor i bez potvrde ili ugovora donetog na uvid ključ se ne može narezati. Na taj način ste se osigurali i možete zasigurno znati da niko nije u mogućnosti da iskopira ključ bez Vašeg znanja.

C-2000

je klasičan cilindar profila zaštićenog samo za SILKON što znači da samo mi imamo blanko ključeve za narezivanje. Pruža solidan nivo sigurnosti i dobru zaštitu od neovlašćenog kopiranja uz ekonomski prihvatljivu cenu. Ima 5 pinova od kojih je prvi od kaljenog čelika što pruža veću otpornost na bušenje i lomljenje. Po zahtevu može se naručiti cilindar sa svih pet čeličnih pinova i podizača.

( preporuka: mala i srednja preduzeća,hoteli,magacini)


ASIX

Cilindar sa jednoredim tačkastim ključem. Ima 6 pinova što povećava broj kombinacija u odnosu na cilindre sa 5 pinova. Prvi je od kaljenog čelika. Arhitektura cilindra otežava češljanje i kopiranje ključeva.


ASTRAL

Cilindar sa dvoredim tačkastim ključem i 10 pinova od kojih je sa donje strane prvi od kaljenog čelika. Kao dodatnu zaštitu od bušenja ima čeličnu čiviju. Uz cilindar se dobija i kod kartica.


ASTRAL SNAP

je verzija ASTRAL cilindra koji, pored inserta od kaljenog čelika u cilindru, ima jezgro sa 6 segmenata od kaljenog čelika koji pružaju visoku otpornost na lomljenje i jedan od nerđajućeg čelika izuzetne žilavosti i fleksibilnosti.
Cilindri ASTRAL i ASTRAL SNAP se mogu kombinovati u istom master sistemu.


AP3 SNAP

cilindar visoke sigurnosti i kvaliteta koji ima 12 pinova i svi su od kaljenog čelika. Ima visoku otpornost na sve vidove nasilnog i nenasilnog neovlašćenog otvaranja. Umnožavanje ključeva je moguće samo u CISA-i ili kod SOLUTION PARTNER (Za Srbiju SILKON ima ugovor) i to uz sigurnosnu karticu. Uz to u ključ je ugrađen aktivan sigurnosni element. Ovaj cilindar pruža visoku zaštitu od neautorizovanog kopiranja ključeva. Pored 3 inserta od kaljenog čelika u cilindru i jednog u telu cilindra sa svake strane, posebno oblikovanim podizačima pinova i aktivnog elementa u ključu, ima i jezgro od 6 segmenata od kaljenog čelika koji pružaju visoku otpornost na lomljenje i jedan od nerđajućeg čelika izuzetne žilavosti i fleksibilnosti.

Vesti i akcije

Sunđerasti privesci različitih oblika i boja

Kod nas možete kupiti sunđeraste priveske različitih oblika i boja, u zavisnosti od Vaše želje. Najnovije u ponudi su sunđerasti privesci za ključeve od automobila.

Detaljnije