Vrste master sistema

Sistem istog ključa (Keyed Alike System)

Ovaj sistem se uglavnom primenjuje kod privatnih kuća, vikendica i manjih firmi, gde vlasnik samo jednim ključem otključava sve ono za šta mu je do tada trebao svežanj različitih ključeva: kapija, ulazna vrata, garažna vrata, pomoćni objekti, katanci, poštansko sanduče, ormarić za struju…

Sistem centralnog cilindra (Central Cylinder System)

Ovaj sistem je zastupljen u onim objektima gde postoje prostorije i vrata koja su zajednička i u koje svi imaju pristup, kao na primer u stambenim zgradama ulazna vrata, garaža… U isto vreme treba obezbediti privatnost i sigurnost stanova, poštanskih sandučića… (bilo bi vrlo nezgodno kada bi komšije mogle da otključaju Vaš stan).

Sistem centralnog cilindra sve to obezbeđuje, a da je pri tome vlasnicima stanova poteban samo jedan ključ. Moguće je dodati ključ za osobe zadužene za održavanje i higijenu, koji bi samo otvarao ulaz i druge njima dostupne prostorije.

Sistem za hotele (Hotel’s System)

Hoteli imaju potrebu za sistemima koji se poklapaju sa njihovom organizacionom šemom. Jedna od mogućnosti je prikazana na slici na sledećem slajdu. Svaka soba ima ključ koji otvara samo nju i takav ključ se daje gostu. Svaki sprat ima ključ koji otvara sva vrata na tom spratu i njih zadužuje osoblje koje je zaduženo za taj sprat. Takođe se izrađuju ključevi namenjeni osobama zaduženim za održavanje kojima se pristupa prostorijama za alat, liftovima, pomoćnim objektima…

Sledeći su ključevi namenjeni osoblju iz restorana za otključavanje njima dostupnih prostorija i ključ za šefa sale koji otključava sve to, ali i svoju kancelariju. Na kraju, pravi se master ključ, koji otključava sva vrata u i van objekta i koga obično poseduju samo direktor i šef obezbeđenja. Naravno ukoliko imate zahteve i potrebe koje se razlikuju od ove šeme, apsolutno su izvodljivi bez ograničenja.

Sistem glavnog ključa (Master sistem)

Master Key System

Ovaj sistem je koncipiran od neograničenog broja ključeva koji otvaraju pojedinačna vrata i jednog master ključa koji otvara sva vrata. Ovi sistemi veliku primenu nalaze u školama, bolnicama, preduzećima, javnim i sportskim objektima, svuda gde je potrebno da određena lica (direktor, vlasnik, šef obezbeđenja) imaju pristup i kontrolu kompletnog objekta.

Sistem generalnog ključa (Grand master sistem)

General Grand Master Key System

Primenjuje se u javnim objektima i kompanijama gde je potrebno da pristup prostorijama prati hijerarhijsku strukturu i potrebe kretanja zaposlenih i da se u isto vreme obezbedi visok nivo sigurnosti. Nema ograničenja u broju vrata niti u dubini i širini mreže sistema. Sve kombinacije su moguće.

Industrijski sistem

Industrial System

Složenost sistema nije nikakva prepreka u izgradnji master sistema. Ne postoje granice, može se uraditi i sistem sa izuzetnom kompleksnošću.

Vesti i akcije

Sunđerasti privesci različitih oblika i boja

Kod nas možete kupiti sunđeraste priveske različitih oblika i boja, u zavisnosti od Vaše želje. Najnovije u ponudi su sunđerasti privesci za ključeve od automobila.

Detaljnije