Šta su master sistemi?

Sistem u kome svaki korisnik samo jednim ključem može otvarati sve one prostorije za koje mu je do tada bilo potrebno više različitih ključeva, a da pri tom zadrži i čak poveća sigurnost i privatnost svojih prostorija i imovine naziva se master sistem.

Šta sve može biti u sistemu?

Cilindri,katanci, cilindar sa kuglom, polucilindri, prikivajuće brave, rim cilindri, brave za poštanske sandučiće, brave za metalne ormare, brave za kancelarijski nameštaj…

Vrste master sistema

Sistem jednog ključa

Sistem centralnog ključa

Sistem za hotele

Sistem glavnog ključa

Sistem generalnog ključa

Industrijski sistem

Vesti i akcije

Sunđerasti privesci različitih oblika i boja

Kod nas možete kupiti sunđeraste priveske različitih oblika i boja, u zavisnosti od Vaše želje. Najnovije u ponudi su sunđerasti privesci za ključeve od automobila.

Detaljnije